CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

  1. La persona que fa servir els programes de comerç electrònic manifesta que actua en nombre pròpi o que te poders suficients quan actua en representació d’una empresa o institució, i que denominarem Client.
  2. Al realitzar una comanda utilitzant aquests programes de comerç electrònic el Client accepta l’ aplicació d’aquestes condicions generals aplicades a les transaccions comercials efectuades.
  3. El Client manifesta que les dades que consten en el seu registre son correctes.
  4. El Proveïdor manifesta que els productes editats en el catàleg de comerç electrònic estan actualitzades. El plaç d’entrega indicat es orientatiu de la disponibilitat en els magatzems del Proveïdor, i en qualsevol cas deurà corregir-se amb el temps habitual de transport fins la direcció d’entrega indicada per el Client.
  5. El Client accepta com a vàlid les comandes cursades per aquest procediment, i renuncia expressament a qualsevol oposició, present o futur, basada en el us d’aquests programes de comerç electrònic. El Client accepta la factura que el Proveïdor realitzarà així com el cost econòmic corresponent a les comandes cursades por aquest procediment.
  6. El Proveïdor es reserva el dret a refusar, total o parcialment, una comanda cursada por el Client, en aquest cas ho notificarà a través del correo electrònic i anularà les factures i despeses corresponents.
  7. El Client accepta que els documents y comprovants de la comanda son els donats pels programes de comerç electrònic ja siguin en format de correo electrònic, ja siguin en format d’impressió per terminal.
  8. La duració e interpretació d’aquestes condicions generals es regiran per les lleis i els tribunals del domicili del Proveïdor, acceptant explícitament el Client aquesta jurisdicció.

 

SERVEI D’ATENCIO AL CLIENT

Pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de la fitxa de contacte que trobarà a la nostra pàgina web, del correu electrònic info@canpaletpiteus.cat o del telèfon 620259072 / 687441889.

 

EXENCIO DE RESPONSABILITAT

VINS I CAVA PITEUS – S.A.T. 1005 CAT declina toda responsabilitat per raó de la transmissió, difusió, magatzematge, , recepció, accés o us del Lloc Web, i, en particular per l’existència de qualsevol error en l’accés, que provoqui una interrupció, o de programació, relacionats amb el lloc web i la seva funció sigui quin sigui el seu origen, qualsevol element nociu, o la intervenció de un tercer.