POLITICA DE QUALITAT E INOCUITAT ALIMENTARIA DE VINS I CAVA PITEUS

A l’ant¡y 1987 la Familia Canals va comprar la finca El Llobet, a on tenim les vinyes méss grans, a l’any 1.992 vàrem començar la comercializació dels nostres vins i cava amb la fermesa voluntat de millorar continuament per oferir productes de la millor qualitat. Any rere any hem augmentant la producció i modernitzant els nostres equips, mantenin el caràcter familiar de l’empresa.
Tota nostra producció ens basem en el següent: la seguretat i legalidat conforme a la qualitat especificada, els requisits dels nostres clients en materia de inocuitat i asumint la nostretra responsabilitat en vers als nostres clients. Per la consecució d’aquests fins l’empresa es concentrarà el aconseguir aquestes finalitats :

  • Garantitzar el respecte a la normativa legal vigent que afecta als productes fabricats i comercialitzats.
  • Garantitzar el cumpliment dels requisits sobre inocuitat dels aliments.
  • Asegurar productes higiénicament segurs.
  • Involucrar a tot el personal en una millora continua, en el ámbit del sistema de Gestió de Qualitat e inocuitat dels aliments.
  • Crear una cultura dintre de l’organizació que permeti anticipar-se a las necessitats, asumint com objectius principals la satisfacció i expectatives dels clients i la inocuitat dels nostres productes.

Gerent

Data: 5 de febrer del 2019