Política de privacidad

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de S.A.T. 1005 CAT – VINS I CAVA PITEUS amb CIF F58581570 i domicili social situat en APARTAT DE CORREOS Nº 70 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA, amb la finalitat de atendre les seves consultes i enviar-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, S.A.T. 1005 CAT – VINS I CAVA PITEUS informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes citats anteriorment.

Domicili fiscal: Apartat de correus nº 70 – 08740 Sant Andreu de la Barca. (S.A.T VALL DEL RIU)

Mentrestant no es comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per les finalitats esmentades.

VINS I CAVA PITEUS – S.A.T. 1005 CAT informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, legal, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Es per això que VINS I CAVA PITEUS – S.A.T. 1005 CAT es compromet a adoptar totes les mesures raonables per que aquestes es suprimissin o rectifiquessin sense dilació quan siguin inexactes.
D’acord amb els drets que l’involucren la normativa vigent en protecció de dades podran estar en els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per tractament de les mateixes, dirigint-se la seva petició a la direcció postal indicada més amunt o al correu electrònic info@canpaletpiteus.cat.

Podrá dirigir-se a la Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna, amb l’enviament del formulari de recollida de dades que vostè accepta la política de privacitat de VINS i CAVA PITEUS – S.A.T. 1005 CAT.